ÖRNEK ESER SÖZLEŞMESİ

1. KONU

İşbu sözleşme, Centra Uzman İnsan Kaynakları ve Tek. Tic. A.Ş kuruluşu olan www.sanaluzman.com adlı internet sitesinin üyeleri olan “işveren” tarafından “uzman” a verilen işin yapımı ve teslimine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu Sözleşmede yer alan işin tanımı maddesi Site tarafından her bir iş anlaşması için yeniden düzenlenecek ve tarafların Site üzerinden bu sözleşmeyi okuduğunu anladığını ve kabul ettiğini beyan etmesi ile geçerlilik kazanacaktır.

2. TARAFLAR

İşbu sözleşme, 3. maddede tanımı yapılmış olan Uzman Funda Tütüncü ile İşveren Galip Özipek arasında tarafların sanal ortam üzerinden 1124 Nolu sözleşmeyi onaylamaları ile kurulmuş sayılmaktadır..

3. TANIMLAR

Site : www.sanaluzman.com isimli alan adı ile aktif olan web sitesi
Hizmet : Site tarafından, işveren ve uzmanların, mal/hizmet alımı/satımı işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için sağlanan uygulama/servislerdir.
İşveren : Site’nin kullanım şartlarına uygun şekilde;  siteye üye olarak, site tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan ve uzmanlar tarafından kendisi için iş yapılan gerçek veya tüzel kişi.
Uzman :Site’nin kullanım şartlarına uygun şekilde, kendi bilgi, beceri ve uzmanlığı ile ortaya çıkarmış olduğu ve fikri mülkiyeti kendisine ait olan işi İşverene bedel karşılığı sunan gerçek veya tüzel kişi.
Üye:İşveren ya da uzman olarak Site’ ye üye olan Tüzel kişi ya da 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişi.
Güvenli Satış Sistemi:İşveren ve Uzman arasındaki eser sözleşmesinde ödemenin ifasına yönelik Site tarafından sağlanan hizmet.
SanalUzman Güvenli Havuz Hesabı:Güvenli Satış Sistemi’nin gereği olarak proje iş yapım aşamasında ;hizmet bedelinin tutulacağı, Site’ ye ya da Site’nin iş ortaklarına ait güvenli hesap.
İş : İşveren’ in talebi doğrultusunda, Uzman tarafından ortaya çıkarılacak olan ürün/hizmet/eser.
Sözleşme :Uzman ve İşveren arasında yapımına başlanan her iş için özel olarak düzenlenmiş; işin yapım, teslim, ödeme gibi koşullarını içeren sözleşme
SincApp Uygulaması: Uzmanların çalışmaya başladıklarını bildirebildikleri, çalışma boyunca açık tutarak işlerini ekran ve kamera görüntüleriyle kaydedip bitirirken durdurabildikleri, bu sırada işverenlerin uzmanların çalışma süresini ve işin ilerleme aşamalarını takip edebileceği uygulama. Ayrıntılı bilgi için Masaüstü uygulamamız olan SincApp'ı inceleyebilirsiniz.
Üyelik Sözleşmesi :Üyeler tarafından Site’ deki hizmetlerin kullanım şartlarını düzenleyen üyelik sözleşmesi.

4. UZMAN TARAFINDAN YAPILACAK İŞİN KAPSAMI VE SÜRESİ

İş No : 1124
İş İlanının Açılış Tarihi: 08/10/2018
İş Teklifinin Tarihi:10/10/2018
Kabul Edilen Teklif Tutarı: 1100 ₺
Teklifi Kabul Edilen İşin Başlangıç Tarihi:12/10/2018
Teklifi Kabul Edilen İşin Bitiş Tarihi:24/10/2018
İş Başlık: Web Sitesi Bloğu için SEO Uyumlu Makale Yazımı
İş Açıklama :
Yoga ile ilgili web sitemizin bloğu için düzenli aralıklarla yazılacak 300 – 500 kelimelik özgün makalelere ihtiyacımız vardır. Makalelerin Konusu: Makalelerin tamamı yoga ile ilgili olmalıdır ve her bir makalenin konusu yazar tarafından belirlenmelidir. (Yoga nedir?, Yoganın faydaları nelerdir?, Yogada nefes teknikleri vb.) Bu nedenle, yoga hakkında bilgi sahibi olan ya da gerekli araştırmaları yaparak yazabilecek olan yazarlar tercihimizdir. Makalelerin Yazılma Amacı:
• Arama motorlarında üst sıralarda çıkan bir site hâline gelmek
• Makaleleri sosyal medyada da paylaşarak site trafiğini ve marka bilinirliğini arttırmak
• Yoga severler ve yoga hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından “fayda sağlayıcı” bulunmak, tercih edilir olmak
• Yoganın ihtiyaç olduğunu fark ettirmek
• Etkinliklerimizi duyurmak

Hedef Kitlemiz:
• Yoga severler • Sağlıklı ve fit bir yaşam sürmek isteyenler
• Yoga terapiye ihtiyaç duyanlar
• Stresten arınmak isteyenler

Dikkat Edilmesi Gerekenler:
• Bloğumuza hazırlanacak makaleler SEO uyumlu olmalıdır. Dolayısıyla, SEO uyumlu içerik yazma konusunda bilgi sahibi olunması önemlidir.
• Makalelerin uzunluğu SEO kriterlerine uygun olmalıdır.
• Yazmadan önce rakip sitelerin blogları incelenebilir, ancak mutlaka özgün makaleler oluşturulmalıdır.

Aranan Yetenekler:
SEO Uyumlu İçerik Yazabilme, Araştırmacı, Word, Wordpress, İleri Derecede Yoga Bilgisi
İş Ödeme Şekli :Haftalık Ödeme

İş Ödeme Takvimi

5. UZMAN’ IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Uzman, İşveren tarafından kendisine verilmiş olan işi tüm bilgi, beceri ve tecrübesini kullanarak mümkün olan en kısa sürede, işbu sözleşmeye uygun olarak hazırlamayı ve taraflarca kararlaştırılan sürede teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Uzman, İşveren’ in talebi halinde işin yapımı sırasında ilerleme durumunu Sincapp uygulaması üzerinden ya da Site üzerinden yapacağı bilgilendirmeler ile İşveren’ e bildirmeyi, yapım sürecinde İşveren’ in sözleşmeye uygun talep, görüş ve yönlendirmelerini dikkate almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Uzman, işin teslimi ve İşveren tarafından kabulünün ardından, İşveren’ in güvenli havuz hesabına ödemiş olduğu Site’ nin alacağı hizmet bedeli mahsup edildikten sonra iş bedelinin, üyelik sırasında Site’ ye bildirmiş olduğu banka hesabına yatırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 İşveren’in işin mahiyetinde değişiklik talebinde bulunması hallerinde Uzman işin tamamlanması için ek süre ve ek ücret talebinde bulunabilir. Uzman, işin yapım süreci başladıktan sonra işin mahiyetindeki değişiklik taleplerini kabul etmeme hakkına sahiptir.

6. İŞVEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 İşveren, Uzman ile yapılmasını istediği iş için anlaşmasının ardından, işin yapımına başlanmadan önce, Site’ nin Güvenli Havuz Hesabı’ na iş bedeli kadar ödeme yapmayı, işin kendisi tarafından teslim alınması ve kabulünün ardından yapmış olduğu ödemenin Uzman’ ın banka hesabına aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 İşveren dilerse Sincapp uygulaması ya da Site’ nin diğer iletişim yollarını kullanarak projenin yapım aşamasını denetleyebilir, sözleşmeye uygun görüş ve isteklerini Uzman ile paylaşıp bunların yerine getirilmesi talebinde bulunabilir.

6.3 İşveren, yapılmasını istediği işin konusunun hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 Uzman tarafından tamamlanmış olan İş’ in sözleşmeye göre eksik, hatalı ya da ayıplı olması halinde İşveren, Uzman’ dan ayıp, hata ya da eksikliğin giderilmesini talep edebilir. Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde İşveren, ayıp, hata ya da eksikliğin giderilmesi için Uzman’ a ek süre tanıyacak ve İş’ in sözleşmeye aykırı olarak tamamlanmış olması nedeniyle de ek ücret ödemeyecektir.

7. DİĞER KOŞULLAR

7.1 Tarafların arasında hiçbir şekilde işçi, işveren, iş ortağı gibi ilişkiler kurulmayacaktır. Bu nedenle Uzman’ ın işin yapımı sırasında kaza geçirmesi, 3. Kişilere zarar vermesi ya da 3. Kişiler tarafından zarar görmesi halinde İşveren’ in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7.2 Taraflar, yapılan işin hatalı, ayıplı, eksik ya da tamamen sözleşmeye aykırı olduğu hususunda ihtilafa düşmeleri halinde ortak kararları ile Site tarafından sunulan hakemlik hizmetinden faydalanabilirler.

This Membership Agreement shall be effective for the term the membership of the member survives. It shall terminate upon leaving of the member from membership or termination of the membership by the website.

8. YÜRÜRLÜK VE İMZA

İşbu Sözleşme taraflarca sanal ortam üzerinden onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiş olacaktır.