Post

Büyük Veride Geleceğin Meslekleri

Gelecekteki meslekler, gerek gençler ve aileler gerekse hâlihazırda mesleği olan fakat dijitalleşme ile mesleğinin yok olacağından endişe edenler tarafından büyük merak konusu.  Dilerseniz dijitalleşme ile gelen “geleceğin gözde meslekleri” hakkında bilgi sahibi olmak için Yapay Zeka ve Geleceğin Meslekleri başlıklı makalemize göz atabilirsiniz. Bu makalemizde ise, büyük veride geleceğin meslekleri konusuna değineceğiz ve bu meslekleri tanıyacağız.

İş yapma biçimlerimizi devrimci şekilde etkileyen büyük veri, hayatımızın içindeki yerini her geçen gün daha da büyütüyor. 2020 yılına kadar, büyük veri ve veri analizi ile ilgili 2,7 milyon yeni pozisyona ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor. Yakın zamanda doğan yeni iş kolları da bu öngörüyü doğrular nitelikte. Örnek vermek gerekirse; önceleri bir web sitesinin her işini tek başına yapan webmaster’lar varken, zaman içinde meydana gelen branşlaşma ile tasarım, önyüz html editörü, arayüz tasarımcısı, içerik editörü gibi farklı iş kolları oluşmuş durumda. Büyük veri ile ilgili de şu anda en çok “veri analizcileri” göz önünde fakat önümüzdeki yıllarda bu alanda da birçok yeni meslekle tanışacağımız aşikâr.

 

Geleceğin Meslekleri Nelerdir?

 

Silikon Vadisi standartlarına göre büyük veri ilişkili en çok aranan meslekler ve en çok para kazandıran meslekler nelerdir diye bakacak olursak;

 

Veri Mühendisi

Veri Mühendisi; big data denilen büyük boyutlu veriler için veri tabanı ve veri işleme sistemleri geliştirir. Diğer görevleri ise şöyle sıralanabilir:

 

 

 • Sistem için veri işleme sistemi kurmak, test etmek, sürekliliğini sağlamak
 • Veri tabanı ve veri tabanı uygulaması alanında yöneticilik yapmak
 • Bağlı bulunduğu sisteme değer katmak için çeşitli büyük verileri analiz etmek
 • İlişkisel veri tabanlarını ve kaynak verilerini incelemek
 • Veri analizi yapmak, sistem için önemli olabilecek çıkarımlarda bulunmak
 • Yazılım geliştiricisi olarak çalışmalarda bulunmak
 • Mevcut durumu analiz etmek ve sistemin iş paketlerini öncelik sırasına koymak
 • Üst düzey yazılım tasarımlarını yapılandırmak
 • Bilgisayar başında uygulamalı olarak, geliştirilen yazılım sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik kullanıcı eğitimleri vermek
 • Eğitim materyallerini hedef kitlenin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre hazırlamak, kullanıcı desteği vermek

Veri Mühendisi olmak için;

Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar ya da Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ya da Veri Analitiği, Veri Analitiği ve Yönetimi bölümlerinde Yüksek Lisans yapmak gerekmektedir.

 

Veri Mimarı

Veri Mimarı; verilerin toplandığı veri tabanının kurulmasını ve yönetilebilir hale getirilmesini sağlar.  

 

 

Veri Mimarı olmak için;

Matematik, Geometri, İngilizce bilmek ve uluslararası yazım kurallarına hâkim olmak gerekmektedir. Bunlara ek olarak; temel tasarım bilgisi, görselleştirme yeteneği, temel yazılım bilgisi, sistem yönetimi, en az üç veri tabanı yönetim sistemi de gereklidir. Kendini geliştirmeye devam etmek, ilgili olabilecek alanlardaki güncel verileri takip etmek, ihtiyaç olan girişim projelerini hayata geçirmek de çok önemlidir.

 

Veri Tabanı Yöneticisi

Veri Tabanı Yöneticisi; çalıştığı şirketin verilerini organize ederek yönetir, verilerin doğru kullanılmasını ve güvende olmasını sağlar; kurumsal veri tabanı içindeki satış, bordro, imalat gibi sistemleri yönetir. Diğer görevleri aşağıdaki gibidir:

 

 

 • İlişkisel olarak adlandırılan veri tabanı verilerini tasarlamak ve yapılandırmak
 • Kurumsal veri tabanı uygulamak ve yönetmek
 • Verilerin bütünlüğü ve kullanılabilirliğinden sorumlu olmak
 • Veri tabanı sunucularını tasarlamak, uygulamak, izlemek
 • Veri arşivleme çözümleri tasarlamak
 • Veri tabanı güvenliğini sağlamak
 • Şirket veri tabanını tasarlamak, geliştirmek
 • Veri sağlama ve uygulama planını yapmak, uygulamak
 • Veri tabanı bilgilerini farklı mobil cihazlara aktarmak
 • Farklı veri tabanı yöneticileri ile birlikte şirket veri tabanını tasarlamak, geliştirmek
 • İş kararını şekillendirmek için kurumsal veri analizi yapmak ve raporlamak
 • IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle ve MySQL gibi önde giden veri tabanı yönetim sisteminde uzman olarak çalışmak
 • Veri akış diyagramları, fiziksel veri tabanı haritalarına ve varlık ilişkilerine veri tablosu parametresi üretmek

Veri Tabanı Yöneticisi olmak için;

Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilgisi Sistemleri, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği gibi alanlarından mezun olmak gerekmektedir.

 

İş Zekası Uzmanı

İş Zekası Uzmanı; çalıştığı şirketin stratejisini belirler, müşteri bilgilerini derinlemesine inceleyerek yorumlar. Firmaların organizasyon yapısının gerektirdiği şekilde Pazarlama, Bilgi Teknolojileri, Mali İşler, Satış gibi farklı departmanlarda görev alabilir ve oldukça geniş bir iş hacmine sahiptir. Hızlı tüketim, perakendecilik, bankacılık, finansman gibi yoğun müşteri yoğunluğuna sahip mesleklerde çalışabilen İş Zekası Uzmanı’nın görevleri; üst yönetim pazarlama stratejilerini yapmak, maliyetleri en az düzeye indirgemek, kârlılık oranlarını arttırmak gibi çeşitli görevlerdir.

 

 

İş Zekası Uzmanı olmak için;

Sayısal düşünme becerisi, araştırma isteği, üst düzey akademik yetenek, yaratıcı ayrıntılara dikkat etmek, ileri derecede İngilizce ve Almanca bilmek gereklidir. Bu alanda başarılı olabilmek için; ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak, Microsoft Office programlarına hâkim olmak, Comscore ve Gemius gibi Google Analytics araçlarını kullanabilmek, yeniliğe açık olmak önemlidir.

 

Veri Bilimcisi

Veri Bilimcisi; son yıllarda çok popülerdir. Bağlı olduğu şirket ya da kuruluşlar için değer yaratmak amacıyla, çeşitli büyük verileri analiz edip, dağınık halde bulunan verileri belli bir sistematiğe oturtur. Zengin veri kaynaklarını belirleyerek, bunları tamamlanmış diğer veri kaynaklarıyla birleştirir, elde ettiği sonucu düzenler, yönetim ile paylaşır, en doğru aksiyonun alınmasını sağlar, veri odaklı uygulamalar geliştirir. Görevleri arasında; çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim ile karar alma süreçlerinde yer almak, performans ve kâr artışında rol oynamak, karar alma süreçlerinde yöneticilere ve yönetici birimlere “verileri doğru anlama, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunma, en iyi sonuçları almaya yarayacak eylemlerde bulunma” konularında tavsiyeler vermek, çalışma alanlarına giren tüm verileri toplamak, ayıklamak, sınıflandırmak, kullanılır bir ürün haline getirmek yer almaktadır.

 

 

Veri Bilimcisi olmak için;

Belli bir bölüm şartı aranmamakla beraber; Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik ve İstatistik bölümlerinden mezun olanlar bu işi tercih etmektedir çünkü Veri Bilimi; karmaşık problemleri analitik olarak anlamak ve çözmek için Bilgisayar Bilimleri, Matematik, İstatistik, İşletme Stratejisi gibi çeşitli alanların birleşimini kullanan çok disiplinli bir alandır. Veri Bilimcisi olarak kendini geliştiren, analitik düşünme yeteneğine sahip, inovatif ve fark yaratan bir bakış açısına sahip, ayrıntıları fark edebilen ve büyük resmi görebilen, elde ettiği verilere bakarak eğilimleri gözlemleyebilen, sözlü ve yazılı iletişimi gelişmiş kişiler bu alanda başarılı olabilirler.

 

Veri Analiz Uzmanı

Veri Analiz Uzmanı; şirketteki dönemsel performans verilerini analiz eder, bunlara yönelik rapor ve sunum hazırlar, prim kazanımlarını tespit etmek amacıyla hesaplamalar yapar. Satış destek görevi çerçevesinde, satışı ilgilendiren konularda yükümlülükleri bulunur. Başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

 

 

 • Şirkette günlük, haftalık ya da aylık olarak rapor hazırlamak ve yorumlamak
 • Hazırlayıp yorumladığı raporları yönetici ile paylaşmak
 • Şirket için farklı analiz ve raporlar oluşturarak satış ekibini desteklemek
 • Şirkette bulunan birimlerin her türlü raporlama, analiz ve modelleme ihtiyaçlarını hazırlamak, takibini yapmak
 • SPSS yazılımını bilmek ve bu yazılımla çalışmak
 • Veri ihtiyaçları için gerekli iş desteğinin verilmesini sağlamak
 • İhtiyaca uygun veri projeleri hazırlamak ve sunmak
 • Yapılan analizler sonrası hazırlanan tasarlamaların uyumluluğunu kontrol ve test etmek
 • Veri kalitesi çalışmaları hazırlamak, koordine etmek ve uygulamak
 • Şirketlerin mali kayıtlarıyla veri ölçümü yapmak ve analiz yöntemlerini tespit etmek
 • Teknoloji ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek

Veri Analiz Uzmanı olmak için;

Üniversitelerin İstatistik, Bilgi İşlem, İşletme, İşletme Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi, İktisat, Bilgi Sistemleri, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gereklidir.

 

Sizleri; Geleceğin meslekleri olan büyük veri meslekleri ile tanıştırdık; görevleri ve ilgili işe sahip olmak için gerekli özellikler hakkında bilgilendirdik. Geleceği olan meslekler içinde siz de yerinizi almak istiyorsanız; sitemizde profilinizi doldurarak işverenlerin açtığı freelance iş ilanlarını takip etmeyi ve size uygun olanlarına teklif vermeyi unutmayın! SanalUzman olarak başarılı bir iş yaşamı dileriz :)

 

SanalUzman Ekibi

SanalUzman Ekibi

İşverenle uzmanı buluşturan e-ticaret platformu

Henüz yorum bulunmamaktadır.

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın.