Post

Endüstri 4.0 ve Getirdiği İş Modeli

Endüstri 1.0’dan 4.0’a doğru gelişen ve dört dönemden oluşan endüstri devrimlerine baktığımızda; su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kurulu ilk sanayi devrimini, elektrik enerjisi ile ikinci sanayi devrimi izledi ve sonrasında üçüncü sanayi devrimi olarak dijital devrim gerçekleşti, elektronik kullanımı arttı. 4. Sanayi Devrimi yani Endüstri 4.0 ise; birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini, üretim teknolojilerini içeren kolektif bir süreç ve teknolojik temelleri, siber-fiziksel sistemleri, internet ağını barındırıyor. Haydi daha detaylı inceleyelim…

 

Endüstri 4.0 Nedir?

Son zamanlarda sık kullanılan terimlerden olan Endüstri 4.0 (İş 4.0); Alman Hükümeti’nin imalat gibi geleneksel sanayiyi, bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatma projesidir. Üretimin ve tüketimin geleceğini şekillendirip, ülkeler arasındaki zenginlik akışını farklılaştıracak bir olgudur. Genel hatlarıyla; üretimi robotların devralması, yapay zekanın gelişmesi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalarla kalmayıp evlere kadar inmesi, devasa miktardaki bilgi yığınının veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi gibi birçok yenilikle incelenebilir.

 

Endüstri 4.0 Fikri Nasıl Doğdu?

İlk kez, 2011 yılında Almanya’da gerçekleştirilen bir fuarda duyulan Endüstri 4.0 terimi, Alman Federal Hükümeti’nin sağladığı desteklerle günümüz sanayisinde yerini almıştır. ABD ve Japonya gibi ülkeler de bu endüstriyi desteklemiş ve gelecek planlarını buna göre planlamışlardır.

 

 

Endüstri 4.0’ın Amacı Nedir?

Bu yeni endüstrideki amaç; uyum, kaynak verimliliği ve ergonominin hem müşteriler hem de iş-değer sürecinde iş ortaklarının entegrasyonunu karakterize etmektir. Bilişim Teknolojileri ile endüstrinin bir araya gelmesi hedeflenmektedir. İş 4.0 sayesinde; üretim süresini, maliyetleri ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarını azaltmak, üretim miktarı ve kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında; fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesini sağlamak da hedefler arasındadır.

 

Endüstri 4.0’ın Avantajları Nelerdir?

“Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim” gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileri; imalat sektöründe verimliliği, kalite ve esnekliği arttırmak için sistemlere entegre edilecek, olası verim durumlarını analiz ederek; rekabet ortamında avantaj sağlayacaktır. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkarmaktadır ve çıkarmaya da devam edecektir. Bunlardan biri; aşağıda bahsedeceğimiz serbest (freelance) çalışma ya da on-demand çalışma modelidir.

Endüstri 4.0’ın odaklandığı iyileştirme alanları aşağıdaki gibidir:

Hız: Pazara giriş süresinin kısaltılması

Esneklik: Aynı üretim hatlarının daha esnek / farklı / kişiselleştirilmiş ürünlerin üretimi için kullanılması

Verimlilik: Daha az kas gücüne dayanarak, birim iş sonuçlarının arttırılması

 

 

Endüstri 4.0’ın Faydalandığı Teknolojiler Nelerdir?

  • Siber Fiziksel Sistemler: Süreçlerin gerçekleşmeden simule edilmesi ve sorunların çözülmesi için kullanılan yöntemler.
  • Yatay ve Dikey Entegrasyon: Hem beyaz hem mavi yakalılar için; amaçsız ve tekrarlı insan gücünün kullanımını ortadan kaldırmaya yarayan, gereksiz bilgiyi insana ulaştırmadan saklayan sistemler.
  • Akıllı Robotlar: Nesnelerin İnterneti
  • Büyük Veri ve Analitik
  • Bulut Bilişim
  • Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik
  • Eklemeli Üretim: Üretimde 3 boyutlu yazıcıların kullanılması
  • Siber Güvenlik

 

Endüstri 4.0’ın Etkileri

4. Sanayi Devrimi, akıllı fabrika sistemleri ile fabrikaları etkileyeceği gibi, sosyal hayatımızı da etkileyecektir. Üç boyutlu yazıcıların evimize girmesiyle, istediğimiz ürünü hayal gücümüzü kullanarak üretmek, üreteceğimiz ürünlerde faydaya odaklı olarak evimizde minik bir fabrika yaratmak mümkün hale gelecektir.

İşçi gücünün, yerini teknoloji kontrolüne bırakmasıyla makine kontrolü artacaktır. Sanayi farklı bir değer kazanacak, pazarda önemli bir pay edinecektir.

Yapılan araştırmalara göre, tüm bu süreç sonunda insanlara ihtiyaç kalmayacağı düşüncesinin ve korkusunun aksine; yeni iş gruplarının ve mesleklerinin doğacağı, dolayısıyla toplam istihdamın artacağı öngörülmektedir.

Uzmanlar Endüstri 4.0’ın, 10 - 20 yıl içinde entegrasyonunu tamamlayarak firmalar tarafından uygulanabilir hale geleceğini belirtmektedir.

 

Şimdi bu devrimin getirdiği serbest çalışma hakkındaki birkaç araştırmaya bakalım…

 

 

Günümüzün ve Geleceğin İş Modeli

Araştırma sonuçlarına bakıldığında; on-demand çalışmada yaygınlaşma, serbest çalışan işe alma oranında artış ve online iş gücünde büyüme olduğu apaçık görülebiliyor.

-Günümüzde ABD iş gücünün %36’sı, (57 milyondan fazla kişi) serbest (freelance) çalışıyor.

-Freelancing in America: 2017 adlı araştırmadaki günümüz iş gücü oranına bakarsak, 2027’de ABD iş gücünün büyük çoğunluğunun serbest çalışanlardan oluşacağını söylemek mümkün.

-Günümüzde milenyallerin yarısından fazlası (Y kuşağı) serbest şekilde çalışmaya başladı.

-Açıklarını kapatmak isteyen şirketler de çok sayıda serbest çalışan işe alacak.

-Oxford Internet Institue tarafından yapılan bir araştırmaya göre; büyük kuruluşların serbest çalışan işe alma oranı 2017’de %26’ya yükseldi.

-Pfizer ve Samsung gibi şirketler; serbest çalışan bulmak için çevrimiçi araştırmalara başlayan şirketler arasında yer alıyor.

 

Siz de bu iş modeline geçmek istiyorsanız hemen SanalUzman’a üye olun ve ister işveren olarak freelancer’lara proje bazlı iş yaptırmaya başlayın isterseniz uzman olarak serbest çalışmaya adım atın…

 

Başarılı bir iş yaşamı dileriz…

SanalUzman  Ekibi

SanalUzman Ekibi

İşverenle uzmanı buluşturan e-ticaret platformu

Henüz yorum bulunmamaktadır.

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın.