Post

Şirketler, Z Kuşağı İş Hayatına Atılıyor; Hazırlanın!

X kuşağı yöneticilere kök söktürmesiyle bilinen Y kuşağı, müdür koltuklarına ilerlemeye başlıyor ve tamamen farklı, dijital, mobil bir kuşak olan Z kuşağı onları bekliyor. Bu kuşağın bir kısmı zaten iş hayatında, bir kısmı da 4-5 yıl içinde eğitimini tamamlayarak iş hayatına atılmış olacak. 2000 ve sonrasında doğan Z kuşağının iş hayatına bakışı çok farklı. Şirket ortamını “çok zor, karmaşık, vahşi orman” olarak gören bu nesil için çalışma hayatı şu anki haliyle cazip değil.

BNP Paribas ve The Boson Project tarafından, yaşları 15 – 20 aralığında 3.200 Fransız gençle yapılan anket, dünya gençliği hakkında fikir vermesi bakımından önem teşkil ediyor. Anket sonucunda 5 ana eğilim dikkat çekiyor:

 

Z Kuşağı Anket Sonuçları

 

1. Şirket hayatı çok stresli!

Anket sonucuna göre 100 gençten 36’sı için “şirket” denildiğinde akla “stres” geliyor. Onlar için çalışma hayatı acımasız, sıkıcı, vahşi orman, çok zor, çok karışık…

 

2. Yeni teknolojinin içine doğmuşum…

İletişim kanallarının, yeni teknolojinin içine doğan Z kuşağı; teknolojiyi, interneti, sosyal medyayı Y kuşağından çok daha yoğun bir şekilde kullanıyor. Bu gençlerin %40’ı, başarılı olmak için iyi bir network gerektiğini düşünüyor ve sürekli iletişimde, etkileşimde olmayı tercih ediyorlar.

 

 

3. Bilgiyi güncellemek gerekiyor!

Başarı için iyi bir diploma gerektiğini düşünen gençlerin oranı sadece %24 ve bu gençler için okul, bilgi edinmekte sadece bir araç, üstelik araçlardan bir tanesi. Bu kuşak her şeyin çabucak eskimesi gibi bilginin de eskidiğini ve sürekli güncelleme gerektirdiğini düşünüyor.

 

4. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi…

Değişimi günlük hayatının bir parçası haline getiren Z kuşağı, tek bir göreve, mesleğe, sektöre takılıp kalmak istemiyor, bunları sık sık değiştirme olasılığından vazgeçmeyi de tercih etmiyor. Her 100 gençten 38’i, hayatı boyunca en az 5 meslek değiştirmeyi istiyor.

 

5. Yapacağım iş eğlenceli olmalı

Ankete göre; heyecan duyacakları işi yapmak isteyen gençlerin oranı %84,5 ve kendi işini kurmak isteyen gençlerin oranı da %47. “Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?” sorusuna “iyi bir gelire sahip olup iş dışında bir yaşam sürmek” cevabını veren gençlerin oranı %40. Z kuşağı gençleri, kendilerine aynı imkanları sunan şirketler arasında seçim yapmaları gerektiğinde, en çok eğlenecekleri şirketi seçmeyi tercih ediyor. En inovatif şirketi seçenler %22, en etik şirketi seçenler %21, en uluslararası şirketi seçenler ise %20.  

 

 

Z kuşağının özelliklerine göz atacak olursak;

 

Z Kuşağının Özellikleri

-Oyuncak yerine tablet bilgisayarla oynayan, teknoloji ile birlikte büyüyen

-İnternetin olmadığı bir dönemi hiç yaşamamış

-Teknoloji dostu, teknolojiyi hızlı şekilde kavrayan

-Akıllı telefonlarıyla her yerden sanal dünyaya bağlanan

-Aktif sosyal medya kullanıcısı

-Sembol, emoji ve emoticon ile iletişim kuran

-Tüm ihtiyaçları için e-ticareti tercih eden

-El, göz, kulak vb. motor becerileri senkronizasyonu yüksek olan

-Doğuştan tüketici

-Tüm gelişmelerle yakından ilgili

-Hiyerarşiden hoşlanmayan

-Yaratıcılığa izin veren aktivitelerden hoşlanan

-Durağanlığı kabul etmeyen

-Bireyselliği ve ifade özgürlüğünü önemseyen

-Zevklerine düşkün

-İş saatinden ziyade işe odaklanan

-Sosyal olaylara, çevreye, teknolojik gelişmeye, ekonomiye, sosyal adaletsizlik ve eşitsizliğe duyarlı

-Adaleti, barış iklimini önemseyen

-Küresel dünya vatandaşları olmaları yönüyle dikkat çeken

-İşlerini kısa sürede ve titiz biçimde yerine getiren

-Sonuç odaklı

-Tatminsiz

-Kararsız

-Yalnız yaşamayı tercih eden

-Dikkat süresi kısa

-Araştırmacı

-Kampanyaları, fırsat sitelerini yakından takip eden, fiyat karşılaştırması yapan

-Kullanılabilirliği, kaliteyi önemseyen

-Müsrif görünseler de para harcama yerine biriktirmeyi tercih eden

-Zor beğenen

 

 

Z Kuşağının Olumlu Yönleri

-Kendine güvenen

-Dinamik

-Gerçekçi

-Yeniliklere açık

-Özgüveni yüksek

-Geri bildirime açık 

-Tüm güncellemeleri merakla takip eden

-Bilginin ve zamanın hızına çok kolay adapte olabilen

-Sonuç odaklı çalışan

-Üretken

-İyi eğitimli ve kendini sürekli geliştiren

-Ne istediğini bilen

-Dürüst

-Kendini rahat ifade eden

-Girişimcilik yönü ve isteği fazla

-Farklılığın kutlandığı ve benimsendiği renkli bir iş hayatını ve daha az hiyerarşiyi talep eden

 

 

Z Kuşağının Olumsuz Yönleri

-Sabırsız

-Aceleci ve sıkılgan

-Tatminsiz

-Kararsız

-Dikkat ve konsantrasyon zorluğu yaşayan

-Bireysel

-Zor memnun olan

-Sadakatsiz

-Kolay vazgeçen

-Yenilikçi ve eğlenceli işler yapma beklentisi içinde olan

-Sahip olduklarına değer vermeyen

 

Z Kuşağının Yetenekleri

-Girişimciliğe ve inovasyona yatkın

-İnternet ile her türlü bilgiye çabuk ulaşabilme, bu bilgileri işleyebilme ve birden fazla şeyle aynı anda uğraşabilme becerileri gelişkin

-El, göz, kulak gibi motor beceri senkronizasyonu yüksek

-Detaylarda boğulmayan, sonuç odaklı, kompakt düşünen

 

Z Kuşağının İş Hayatından Beklentileri

-Şeffaf, fırsat eşitliği olan, özgürce ifade imkanı olan, bireysellik ihtiyaçlarına yanıt veren işyeri

-Hiyerarşik yapıdan çok organik örgütlenme

-Çalışırken eğlenmek ve sürekli öğrenmek

-İş yerinde ve çalışma zamanında esneklik

-İş - yaşam dengesi

-Başarının, çalıştığı saatten çok yaptığı ve ortaya çıkardığı iş ile değerlendirilmesi

-Hem dikey hem yatay kariyer ilerlemesi olanağı

-Verilen işlerde monotonluktan uzak, yenilikçi ve teknolojinin entegre edildiği görevler

-Farklı sorumluluklar

-Maddi tatmin kadar manevi tatmin de sağlayan fırsatlar ve getiriler

-Bireysel ofisler

-Teknolojik araçların tahsis edilmesi

-Yetenek yönetimi (Yöneticilerin çalışanları tanıma, onları yönetme ve geliştirme yoluyla şirketin geleceğini inşa etme süreci)

 

 

Z Kuşağının Çalışma Hayatına Etkileri

Toplumsal yapılardaki değişimler, farklı kuşak türlerinin oluşmasına sebep oluyor; farklı kuşakların bir şirket bünyesinde çalışmaya başlamalarıyla da, yeni perspektiflerden bakış açıları gündeme geliyor. Farklı kuşakların bir arada çalışması ekibe zenginlik katıyor, verimliliği ve ilerlemeyi arttırıyor. Z kuşağı, farklı dünya görüşleriyle diğer kuşaklara tek bir doğrunun olmadığını, farklı yöntemlerle aynı ve hatta bazen daha iyi sonuçlara ulaşılabileceğini gösteriyor.

Diğer kuşaklardan farklı beklentilere ve öğrenme biçimlerine sahip olan yeni kuşak, dijital süreçlere hakimiyetiyle şirketleri dönüştürecek, iş hayatının dinamiklerini değiştirecek gibi görünüyor.

Teknoloji, Z kuşağını şekillendirdiği kadar iş dünyasını da şekillendiriyor. Firmaların esnek çalışma modellerine geçmeleri de buna örnek olarak verilebilir.

Çoğu zaman da kuşakların sahip olduğu farklı değer yargıları birbirleriyle iletişim kuramamayı ve birbirlerini anlayamamalarını gündeme getiriyor. Bu durumun önüne geçmek için şirketlerin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Nasıl mı?

 

Z Kuşağına Hazırlanmak

-Kuşaklar arasında denge sağlamak için yeni kuşakları doğru anlamak, değişime ayak uydurmak, hatta yön verebilmek

-Takdir kavramını yeni kuşaklarla iletişimde daha sık kullanmak

-İK departmanlarının yeniliklere açık olması ve iş süreçlerini eğlenceli ve yaratıcı hale getirmesi

-Değişimi yönetmekten öte yaratmak

-Z kuşağına, iş süreçleriyle ilgili fikirlerinin duyulduğunun ve önemsendiğinin hissettirildiği ortamlar yaratmak

-Z kuşağının öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, onlara sorumluluk vermek

-Esnek çalışma saatleri uygulamak

-Esnek kıyafet politikası izlemek

-Hiyerarşiyi ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak

-Farklı takdir fırsatlarına imkan sağlayan teşekkür uygulamalarında bulunmak

-Sosyal medya kullanmayı bilmeyenlerin genç mentorlar tarafından eğitilmesiyle şirketlerin günümüz sosyal dünyası ile entegrasyonunu sağlamak

-Çalışanlara, sosyal medya kanallarını aktif şekilde kullanabilecekleri online aplikasyonlar, sistemler kurmak

-Z kuşağı bireylerinin çalışma ortamlarını modern ve teknolojik biçimde tasarlamak

-Yöneticilerin her kuşağa; farklı özelliklerinin, birbirlerine göre olumlu veya olumsuz taraflarının olduğunu bilerek yaklaşması

-Yöneticilerin kuşak farklılıklarını tanıması, iletişim becerilerine önem vermesi ve işlerin yapılış süreçlerine tüm çalışanları dahil etmesi

-Yeni kuşakları iyi yönetmek, onların önem verdiği; maaş, iş esnekliği ve sorumluluklar konusunda ciddi beklentilerini karşılamak

-Şirketlerde görev yapan her kuşağın farklı değer yargılarına sahip olduğunu göz önünde bulundurmak

-Söz konusu farklılıkların koçluk sistemleriyle etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak

 

Unutmamak gerekir ki; ne kadar çok kuşak varsa o kadar zenginiz ve hepsine ihtiyacımız var. Peki siz bu farklılıklara hazır mısınız? :)

SanalUzman  Ekibi

SanalUzman Ekibi

İşverenle uzmanı buluşturan e-ticaret platformu

Henüz yorum bulunmamaktadır.

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın.