FİLTRE SEÇİMLERİM

Onaylı Kullanıcılar

KATEGORİLER

YETENEKLER

YAŞADIĞI YER

Ara
Aradığınız kriterlerde 2 iş bulunmaktadır..

Bilimsel çalışmaların oluşturulup diğer araştırmacılara ulaştırılması sürecinin önemli bir ayağı olan bilimsel iletişimde, akademik kitaplar, makaleler, bildiriler, tezler vb. kaynaklar önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu kaynakların başka bilim insanlarınca erişilmesi alanda tartışma ortamına zemin hazırlayarak çeşitli bakış açılarının ve yeni, özgün çalışmaların üretilmesine katkı sağlamaktadır. Çeviribilimin Türkiye’deki gelişiminde aynı durum söz konusu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 80’li yıllar itibariyle Türkiye’de tam anlamıyla çeviribilimsel faaliyetler, Batı’dan faydalanılarak alınan çalışmalar üzerinden gerçekleşmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de çeviribilimin kuruluş dönemlerinden itibaren dışarıdan alınan alana ait düşünsel uğraşların izini sürebilmek amacıyla, yabancı dillerden Türkçeye çevrilmiş çeviribilim konulu makalelerin bir arada toplandığı sistemli veri sunan derleme kitaplar yoluyla, bu kaynakların alanın gelişimine yönelik ne şekilde bir katkı sağladığına dair bir üst-bakış getirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, belirlenen derleme kitaplardaki yan metinlerden elde edilen verilerle, öncelikle ilgili kitaplar hakkında bilgilere yer verilmiş ve belirlenmiş sorular çerçevesinde karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Bu kapsamda, kitaplardaki makalelerin alanın Türkiye’deki gelişimi açısından detaylı incelemesi yapılıp, bu inceleme çerçevesinde makalelerin hangi kaynak dillerden çevrildiği, yayımlandıkları yıllara dair ne gibi çıkarımların yapılabileceği, çeviribilimin hangi alanlarını ele alan konulardan oluştukları gibi sorulardan hareketle ve grafikler aracılığıyla yanıtlar bulunmuştur. Yapılan araştırmada değerlendirmelerde bulunularak üst bakış oluşturulmuş, bu yönde yapılacak çeviri çalışmalarının bilimsel zemindeki yönelimine dair öneriler sunulmuştur

Sabit Fiyat
10-04-2023 - 13-04-2023
Verilen Teklif: 0
Almanca Çeviri

The coupon blog team is looking for freelancers of any level.

It's not a content generating blog, so you don't need to be a writer or editor. This job is for anyone who wants to create a passive income by spending just 1-2 hours a day. The job is very simple and straight forward. All you have to do is search for specific websites, find new and active coupons and deals then post them on our website in our standard format.

Our content length is between 250-400 words but almost the same as the template. 

Changes you need to make in our template are:

Coupon name, prices and store names. All words you need to replace will be about 4 or 5.

Our price will be per coupon rather than word because you don't really need to write any content. All content will be created by copying the same template and it will be sufficient to change a few specific words that mentioned above.

Rate: $0.35 to $0.8 per coupon posted

We can usually make more than 10 coupons an hour and that means it's between $3.5 and $8 an hour without thinking too much about what to write.

 

Most of this job is about searching, so you need to be fast at Google and have an Intermediate Level of English, and all coupons will be related USA, Canada and England.

 

And this is about commitment. You must commit 1-2 hours a day, except in special circumstances.

 

Saatlik
04-07-2022 - 31-12-2022
Verilen Teklif: 0
Blog Writing Digital Marketing Information E-Mail Marketing Google AdWords SEO SEO Compliant Article Writing