ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

SANALUZMAN HAKKINDA

https://sanaluzman.com/anasayfa/hakkimizda

 

1. KONU

Aşağıdaki sözleşme, CENTRA UZMAN İNSAN KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ kuruluşu olan www. sanaluzman.com adlı internet sitesinin üyelik ve kullanım koşulları ile uyuşmazlık durumunda başvurulacak yolları düzenlemektedir. Uzman/İşveren, siteye üye olarak ilgili sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve kabul eder.

 

2. TARAFLAR

İşbu sözleşme, CENTRA UZMAN İNSAN KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile www.sanaluzman.com (“SİTE”) web sitesine üye olan Uzman/İşveren arasında, kullanıcının siteye üye olması ve kullanım koşulları ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla, kullanıcının sanal ortam üzerinden sözleşmeyi onaylaması ile kurulmuş sayılmaktadır.

 

3. TANIMLAR

Site:  www.sanaluzman.com isimli alan adı ile aktif olan web sitesi.

Hizmet: Site tarafından; işveren ve uzmanların, mal/hizmet alımı/satımı işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için sağlanan uygulamalardır.

İşveren: Sitenin kullanım şartlarına uygun şekilde; siteye üye olarak, site tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişi.

Uzman:Sitenin kullanım şartlarına uygun şekilde; kendi bilgi, beceri ve uzmanlığı ile ortaya çıkarmış olduğu ve fikri mülkiyeti kendisine ait olan hizmeti, işverene bedel karşılığı sunan kişi.

Üye: İşveren ve/veya uzman olarak siteye üye olan, 18 yaşını doldurmuş kişi.

Güvenli Ödeme Sistemi: İşveren ve uzman arasındaki Eser Sözleşmesi’nde ödemenin ifasına yönelik site tarafından sağlanan hizmet.

SanalUzman Havuz Hesabı: Güvenli Ödeme Sistemi’nin gereği olarak; iş yapım aşamasında hizmet bedelinin tutulacağı, siteye ya da sitenin iş ortaklarına ait güvenli hesap.

İş: İşverenin talebi doğrultusunda, uzman tarafından ortaya çıkarılacak olan ürün/hizmet/eser.

Eser Sözleşmesi: Uzman ve işveren arasında yapımına başlanan her iş için özel olarak düzenlenmiş; işin yapım, teslim, ödeme gibi koşullarını içeren sözleşme. Eser Sözleşmesi site tarafından saklanacak ve üyeler sözleşme sonuna kadar istedikleri takdirde her zaman bu sözleşmeye ulaşabilecektir.

SincApp Uygulaması: Uzmanların çalışmaya başladıklarını bildirebildikleri, çalışma boyunca açık tutarak işlerini ekran ve kamera görüntüleriyle kaydedip bitirirken durdurabildikleri; bu sırada işverenlerin, uzmanların çalışma süresini ve işin ilerleme aşamalarını takip edebileceği uygulama. Ayrıntılı bilgi için: https://sanaluzman.com/anasayfa/masaustu-uygulama

Sözleşme: Üyeler tarafından sitedeki hizmetlerin kullanım şartlarını düzenleyen Üyelik Sözleşmesi.

 

4. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve İMZA

İşbu sözleşme, üyelerin site hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli şartları düzenlemektedir. Üyeler sanal ortamda bu sözleşmenin hükümlerini kabul ederek ve siteye üye olarak; site hizmetlerinden yararlanmak için site tarafından getirilmiş tüm kuralları, 18 yaşını doldurmuş olduklarını ve hizmetleri kullanırken tüm yükümlülüklere uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

5. ÜYELİK TÜRLERİ

Standart Üyelik : Aylık üyelik bedeli ödemeksizin Site’ye üye olan ve 20 işe kadar teklif vermek için üyelik ücreti ödemeksizin site hizmetlerinden faydalanmayı sağlayan üyelik tipidir. DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

Pro Üyelik : KDV dahil aylık 20 TL ödeme yaparak Site’ye üye olan ve 50 işe kadar teklif vermek için üyelik ücreti ödemeksizin site hizmetlerinden faydalanmayı sağlayan üyelik tipidir. DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

Platinum Üyelik : KDV dahil aylık 50 TL ödeme yaparak Site’ ye üye olan ve sınırsız sayıda teklif vermek hakkına sahip olarak site hizmetlerinden faydalanmayı sağlayan üyelik tipidir. DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

 

6. ÜYE OLMA ve HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

6.1 Üye olarak site hizmetlerinden yararlanacak olan kişiler, üyelik oluşturma sırasında kendilerinden istenen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vereceklerini, üye şifresi ve üye adı gibi bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye, kullanıcı şifresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi halinde bu durumu derhal Site’ye bildirecektir. Üyelik oluşturma sırasında verilen bilgilerin hatalı, eksik, yanlış olması ya da üyelik bilgilerinin 3. kişilerle paylaşılması sebebiyle doğacak her türlü doğrudan/dolaylı zarardan üyeler sorumlu olacaktır. Üyeler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Site, üye tarafından paylaşılmış olan üyelik bilgilerinin gerçeğe aykırı olduğundan şüphelenirse, teyit etmek amacıyla, üyeden her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. Üye tarafından paylaşılmış olan bilginin doğruluğu teyit edilinceye kadar üyelik, site tarafından askıya alınabilir. Üye tarafından paylaşılmış olan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilirse, üyelik site tarafından kapatılır.

6.2 Taraflar, üyelerin kişisel bilgilerini eksik ya da hatalı paylaşmış olması nedeniyle başka bir üyenin uğramış olduğu zarardan sitenin hiçbir koşul ve şartta sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.3.  Üyeler, site tarafından kendilerinden istenen kişisel bilgileri, iletişim bilgilerini ve e-posta adreslerini doğru şekilde paylaşarak ve bu sözleşmeyi onaylayarak üyelik işlemini tamamlayacaklardır. Site; hizmetlerindeki, hizmet şartlarındaki, üyelik koşullarındaki vb. herhangi bir değişikliği, üyenin üyelik sırasında paylaşmış olduğu e-posta adresine, e-posta göndermek sureti ile bilgilendirme sağlayacaktır. Açıklanan nedenlerle üyeler güncel ve aktif olarak kullanmakta oldukları e-posta adreslerini site ile paylaşacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.4 Üyeler, sitenin yazılı onayı olmaksızın, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yetkilerini kısmen veya tamamen 3. kişilere devredemezler.

6.5 Üyeler, sitenin sağladığı hizmetleri yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanabilirler. Üyelerin her türlü işleminden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

6.6 Üyeler; sitenin diğer üyelerinin ya da 3. kişilerin ayni ve şahsi haklarına ve mal varlıklarına tecavüz edecek şekilde site dahilinde bulunan hiçbir görsel veriyi, metinleri, işitsel imgeleri, veritabanını işlemeyeceklerini, çoğaltmayacaklarını yaymayacaklarını, umuma iletmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyelerin işbu maddede sayılan yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde ortaya çıkacak her türlü maddi/manevi, dolaylı/doğrudan zarar sorumluluğu kendilerine aittir, bu hususlarla ilgili site hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.7 Üyeler; siteyi robot, veri sağlayıcı, veritabanı diğer yazılım araçlarının entegre edileceği bir yapı olarak ve web sitesini mail bombalama, hackleme, virüs yayma, zaman bombası gibi ataklar için kullanmayacaklarını; diğer üyelerin isimleri, iletişim bilgileri, açtıkları işlerle ilgili veriler, kabul ettikleri işlerle ilgili verileri kullanmayacaklarını ve başkalarına açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyeler işbu sözleşmenin yalnızca sitenin var olduğu sanal ortamda değil mobil ortam dahil her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.8 Üyeler diğer üyeler ile danışıklı olarak, para transferi sağlamak üzere siteyi kullanmayacaklarını, sitenin sunduğu hizmetler dışında farklı bir şekilde sitedeki ödeme araçlarını kullanmayacaklarını, sitenin işleyişini manipüle etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sitenin anılan sebeplerle herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde, üye/işveren/uzman zararın tamamının tazmininde sorumlu tutulacak ve site üyeliğinden çıkarılacak, ayrıca siteyi suç teşkil eden eylemleri için kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Üyeler işbu sözleşmenin yalnızca sitenin var olduğu sanal ortamda değil, mobil ortam dahil her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.9 Site, üyelere kendi inisiyatifleri doğrultusunda, site tarafından gönderilecek tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Üyeler her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil sitenin faaliyet gösterdiği her mecrada, site tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, İletişim Ayarları bölümünden, bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptirler. Ancak tanıtım ve bilgilendirme maillerini almaya dair onay vermeyen üyelerin, alamadıkları bilgilendirmeler nedeniyle zarara uğramaları halinde, sitenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.10 Siteye tüm giriş izinleri yalnızca Site’ye aittir. Bazı rutin çalışmalarda veya network işlemleri çerçevesinde, geçici süre siteye giriş yapılamaması halinde, Üyeler bu süreçten doğan zararını siteden tanzim edemeyeceğini ve/veya hak arayışında bulunamayacağını bilir ve kabul eder.

 

7. ÜYELİK HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Üyelerin yapılacak iş ve koşullarda prensip olarak anlaşmaları durumunda; üyeler, site tarafından düzenlenmiş olan Eser Sözleşmesi’ni kabul ederek, sözleşme ile belirlenmiş tüm yükümlülüklere uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.2 İşverenler, siteye üye olan uzmanlardan talep edecekleri işlerin, işbu sözleşmede belirlenen tüm kullanım şartlarına ve kanunlara uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşverenler ve uzmanlar arasında, konusu kanuna aykırı Eser Sözleşmesi kurulamaz.

7.3 İşverenlerin talep etmiş olduğu, uzmanların yapmış olduğu işin ve üyeler tarafından üretilen her türlü içeriğin tüm hukuki sorumluluğu kendilerine aittir. Üyeler, sitenin yalnızca yer sağlayıcı olarak görev yapmakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşveren, talep etmiş olduğu işi teslim alması ile birlikte, SanalUzman Havuz Hesabı’nda tutulan iş bedelinin uzman hesabına aktarılmasını ve bunun için onay vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşverenin, işi teslim aldıktan sonra iki gün içinde işin iade edileceğine, ayıplı ya da sözleşmeye uygun olmadığına ya da işin kabul edildiğine ilişkin herhangi bir irade beyanı açıklamaması durumunda, işi teslim aldığı ve SanalUzman Havuz Hesabı’nda bekletilen iş bedelinin uzmanın hesabına aktarılmasına onay verdiği varsayılacaktır.

7.4 İşin teslimi, niteliği, işin ayıplı olması, sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshine ilişkin bir problem doğması durumunda, Uzman ve İşveren Site’nin sunduğu hakemlik hizmetine başvuracaktır.

7.5 Uzman, işveren tarafından verilen işi tüm beceri ve birikimini kullanarak talebe uygun şekilde özenli olarak yapmayı kabul ve beyan eder.

7.6 Eser Sözleşmesi, işveren ve uzman arasındaki anlaşmaya uygun olarak site tarafından düzenlenecektir. Eser Sözleşmesi ile işin teslim süresi, değişen koşullara göre uzmana iş teslimi için verilecek ek süre, yapılan işin işveren tarafından sözleşmeye uygun bulunmaması halinde düzeltilmesi için uzmana verilecek ek süre, sözleşmenin feshi, sözleşme bedeli vb. konular düzenlenecektir.

7.7 Üyeler tarafından Site’de gerçekleştirilecek işlemler dolayısıyla doğacak vergi yükümlülükleri ile ilgili sitenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Doğabilecek tüm vergi yükümlülükleri üyelerin sorumluluğundadır.

7.8 Üyeler işler ile ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı Eser Sözleşmesi akdettiği uzman ya da işveren tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Site aleyhine üyeler tarafından açılacak olan tüm davalardan doğması muhtemel avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini üyelere rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.

 

8. SİTENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 Site, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince üyenin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerekli resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple siteden her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2 Site; sunulan hizmetleri ve içerikleri değiştirme, üyeler tarafından yüklenmiş olan içerikleri, bilgileri ve üyeleri 3. kişilerin erişimine kapatabilme ve bu içerikleri silme hakkını dilediği zaman önceden bilgilendirme yapmaksızın kullanabilir.

8.3 Site; gerektiği takdirde üyelerden, yüklemiş oldukları içerikleri ve bilgileri değiştirmelerini ya da tamamen kaldırmalarını isteyebilir. Site tarafından istenen değiştirme/kaldırma işlemi, gerekli süre içinde yapılmadığı takdirde, sitenin uğrayacağı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, talebi zamanında yerine getirmeyen üyeye ait olacaktır.

8.4 Sitenin kendi kontrolünde olmayan 3. kişiler; sağlayıcılar ve başkaca 3. kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilirler. Bu linkler, üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı sebebiyle site tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişiyi destekleme amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde beyan ya da garanti niteliği taşımamaktadır. Üyeler bu hususa muvafakat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.5 Üyelerin, siteye üye olurken kullandıkları ad soyadları işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, üyelerin ad soyad yazarken 3. kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda site, Üye Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini üyeden talep edebileceği gibi dilerse üyeye önceden haber vermeksizin üyenin hesabını geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

8.6 Site, üyeler arasında site üzerinden gerçekleşen ve sitenin işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesi’ne ve/veya sitenin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve site tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir. Tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; site, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan üyeyi yazılı uyarabilir ve/veya üyenin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapılmadan geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

8.7 Üyeler ve site tamamen birbirinden bağımsızdırlar. Aralarında hiçbir şekilde ortaklık ya da işçi/işveren ilişkisi yoktur.

8.8 Site, 6394 sayılı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN’un 12/2/b maddesinde tanımlanmış olan ödeme işlemini üyeler (gönderen ya da alıcı) adına almaya ve yapmaya yetkilidir. Üyeler bu ödeme alma ve yapma işlemleri hususunda siteyi temsilci olarak atadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.9 Üyeler ve site arasında 8.8 maddesinde belirtilen ödeme alma ve yapma işlemlerine aracılık etmek dışında herhangi bir ortaklık, işçi - işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Üyeler, sitenin 5651 sayılı yasanın 2/m maddesinde belirtildiği üzere yalnızca yer sağlayıcı olarak hizmet verdiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.10 Uzmanlar, site tarafından geliştirilmiş olan SincApp adlı uygulamayı, işi yaptıkları bilgisayarlarına yükleme tercihinde bulunabilirler. Bu uygulama sayesinde işverenler, uzmanların çalışma sürelerini ve işin ilerleyiş aşamalarını takip edebilecek ve fikir paylaşımında bulunabileceklerdir. SanalUzman Hakemlik Sistemi'ne başvurulduğunda da, uzmanların kaydetmiş olduğu çalışma verilerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla; SincApp adlı uygulamayı indirmek ve kullanmak, uzmanların yararına olacaktır.lanmak, uzmanların yararına olacaktır.

 

9. SİTENİN SUNDUĞU HİZMETLER:

Site, işveren ve uzmanların aralarındaki iletişimi sağlamak, SincApp uygulamasını indirmiş olan üyeler arasında yapımı süren işin aşamaları ile ilgili işverenlere bilgi sağlamak, gerekirse tarafları denetlemek, taraflar arasında ödemenin SanalUzman Havuz Hesabı ile yapılmasını sağlamak ve taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda hakem görevi görmek hizmetlerini sunmaktadır.

HAKEMLİK HİZMETİ:

Site, işlerin teslimi, Eser Sözleşmesi’nden dönme, Eser Sözleşmesi’nin feshi, işin işveren tarafından teslim alınmaması, işverenin SanalUzman Havuz Hesabı’na aktarılmış olan iş bedelinin uzmana ödenmesine onay vermemesi ve buna benzer durumlarda ihtilaf yaşaması halinde; her iki tarafın haklarını eşit olarak gözeterek taraflar arasında bağımsız hakem görevi görecek ve uyuşmazlığı ortaya çıkaran sebepleri ayrıntılı olarak inceleyip tarafları ortak bir noktada birleştirecektir. Hakemlik; inceleme neticesinde, kısmi ödeme, iş bedelinin tamamının ödenmesi, eser sözleşmesinin tazminatsız feshi vb. kararlar verebilecektir. Uzman, işveren ya da her ikisi aynı anda bir uyuşmazlık yaşamaları durumunda sorunun çözümü için hakemliğe başvuru yapabilir.

Sitenin hakemlik görevi yanında, tarafların her türlü resmi ve hukuki yola başvurma hakları her zaman saklıdır. Site, işbu madde ile üyelerin hukuki yola başvurma haklarını kısıtlamak iradesi taşımamaktadır.

Hakemlik ücreti; iş bedelinin 500 TL ve altında olan işlerde 50 TL, yapılan iş bedelinin 500 TL’ den fazla olduğu durumlarda iş bedelinin %10’undan fazla olamaz.

 

10. ÜCRETLENDİRME ve İADE

10.1 İşveren üyeler, çalışma kararı aldıkları uzman ile Eser Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından iş bedelini sitenin Havuz Hesabı’na aktaracaklardır. İşin sorunsuz bir şekilde teslimi ile birlikte işveren, SanalUzman Havuz Hesabı’na yatırmış olduğu iş bedelinin uzmana ödenmesini onaylayacaktır. İşveren tarafından SanalUzman Havuz Hesabı’na yatırılan iş bedelinin %18'i hizmet bedeli olarak site tarafından alınacaktır. Site, hizmet bedelinin tutarında faturayı uzman adına kesecek ve uzmanın üyelik sırasında paylaşmış olduğu elektronik posta adresine gönderecektir.

10.2 Site, 10.1. maddesinde belirlenen hizmet bedeli oranında; başlattığı bir kampanya, promosyon kapsamında indirim yapabilir.

 

11. GİZLİLİK

Site, üyelere ilişkin bilgileri işbu sözleşmenin Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Site, sözleşmede belirtilen hususlar dışında, üyelere ait bilgileri 3. kişi ve kurumlar ile paylaşmaz.

 

12. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

İşbu sözleşmenin yorumlanması, uygulanması ve çıkacak uyuşmazlıklar hallinde Türk Hukuku uygulanacak, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

13. DİĞER HÜKÜMLER

Fikri Haklar: Sitenin telif haklarına tabi tüm çalışmaları, siteye aittir ya da 3. kişiden alınan lisans hakları çerçevesinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda üyeler; siteye ait içerik, tasarım, grafik, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, üzerinde sitenin telif haklarının bulunduğu çalışmaları işleyemez, çoğaltamaz, yayamaz, satamaz, bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri hakları ihlal edecek herhangi bir eylemde bulunamazlar. Bu yükümlülüklere aykırı davranan üye; sitenin, 3. kişilerin ya da lisans verenlerin uğradığı her türlü zarardan mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri ve her türlü feriden sorumlu olacaktır.

Siteye ait olan hizmetler, site bilgileri, site tasarımı, site logosu, alan adı, marka hakları, ticari bilgileri telif haklarına tabi olabilecek her türlü çalışma, tüm fikri mülkiyet hakları, know-how hakları saklıdır. Üçüncü kişiler ya da üyeler tarafından kullanılamaz.

Siteye ait olan hizmetler, site bilgileri, site tasarımı, site logosu, alan adı, marka hakları, ticari bilgileri telif haklarına tabi olabilecek her türlü çalışma, tüm fikri mülkiyet hakları, know-how hakları saklıdır. 3. kişiler ya da üyeler tarafından kullanılamaz.

 

14. SÖZLEŞMENİN FESHİ

14.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi, üyenin sitede üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

14.2 Üyenin, site üyeliğinden ayrılması durumunda ise sona erecektir.

14.3 Site; üyenin, üyelik sözleşmesine aykırı davrandığını tespit etmesi durumunda işbu sözleşmeyi feshedip üyeliği sonlandırma hakkına her zaman sahiptir.

14.4 İşbu üyelik sözleşmesi sona erse dahi; 6.5., 6.6., 7.7., 8.7., 9.1., 8.7., 8.9., 11. ve 13. maddeler süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

14.5 Herhangi bir üyenin, üyelik sözleşmesinin sona ermesi durumunda, havuzda üyeye ait bedel bulunması halinde, söz konusu bedelin üyeye iade edilip edilmeyeceği hususu hakemlik tarafından değerlendirilip karara bağlanır. Üyenin havuzda bulunan bedele ilişkin, kanunun yollarına başvurma hakkı her zaman saklıdır.

 

15. YÜRÜRLÜK VE İMZA

İşbu sözleşme, üyeler tarafından sanal ortamda kabul edildiği tarihte imzalanmış ve site tarafından üyeliğin kabul edilmesi halinde yürürlüğe girmiş sayılır.